Er træning udendørs bedre end træning indendørs?

Af Tina Hammer Sørensen, ernæring og sundhedsstuderende

Det korte svar er ja.

Men lad os i stedet dykke ned i det lange svar. Regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge og forbedre end lang række kroniske tilstande, herunder bl.a. hjerte-kar-sygdom, type 2-diabetes og visse former for cancer. Desuden styrker det dine muskler og dit kredsløb, kan bruges som vægtsstyringsredskab og det kan forbedre den mentale sundhed. Disse fordele gælder altså både for indendørs og udendørs træning. Kigger vi ind i de fordele der er særlige for udendørs træning, ser vi blandt andet at der er større mentale gevinster end ved indendørs træning. Nedenfor er listet en række fordele som gør sig særligt gældende når vi træner udenfor:

Nemmere at komme afsted til træning

Der ses en tendens til, at det er nemmere at komme afsted, når man ikke skal langt væk hjemmefra. Dermed ikke sagt, at du har nemt ved at komme ud ad døren, bare fordi du bor ved siden af en park, skov, legeplads eller lignende, hvis det var så vel, ville inaktivitet ikke være et så stor problem verden over. Studier viser, at dem der bor tættest på naturen eller grønne områder også er dem der bruger længst tid der. Jo mindre tid vi skal bruge på transport, jo lettere føles det, at komme afsted.

Naturen kan desuden bruges på mange måder, du kan bruge både by og skov og dermed er træningsfaciliteter og -muligheder pludseligt lettere tilgængelige. Lægger omgivelserne ikke op til træning, vil vi have sværere ved at benytte disse til netop det formål. Er der derimod gjort noget særligt ud af omgivelserne er vi mere tilbøjelige til at være aktive udendørs. Søg derfor imod steder, hvor du synes, at naturen giver dig de muligheder du har brug for. Det kan være et grønt område med træningsudstyr som kan bruges til styrke eller funktionel træning, et sted med mange bakker som du kan bevæge dig op og ned ad, eller standen hvor du kan bruge sandet som modstand. Mulighederne er mange, det er kun fantasien der sætter grænser!

Større træningsvolumen og intensitet

Når man træner eller er aktiv i grønne områder, bruger man ofte længere tid på træning eller aktiviteter og man har nemmere ved at presse sig selv, sammenlignet med træning indendørs. Når man træner udendørs, kan træningen føles mindre hård, hvorfor man netop kan presse sig selv mere. Dette er bl.a. grundet distraktioner fra omgivelserne som får hjernen til at udskille serotonin, som er et lykkehormon. Når dette hormon findes i kroppen vil træningen føles nemmere, fordi vi føler os mere tilpasse. Træningen vil desuden føles lettere fordi hjernen er koncentreret om omgivelserne og de indtryk vi får herfra, fremfor selve træningen.

Bedre for dit mentale helbred

Når du er uden for, i grønne omgivelser, vil dit stressniveau med al sandsynlighed reduceres og du får mere energi. OBS dette gælder ikke for personer som er svært stressede! En af grundene til reduktionen af stress er, at der ses en større nydelse og dermed effekt på hjernen, når man træner udenfor, sammenlignet med indenfor. Dette skyldes at vores sanser bliver stimuleret på en anden måde end vi er vant til når vi er i naturen. Både syn, hørelse, lugtesans og smagssans bliver stimuleret på en positiv måde, når vi befinder os i naturen. Et eksempel kan være at linjerne øjnene ser, er anderledes i naturen end de er i og omkring bebyggede områder, de linjer vi ser i naturen giver øjnene mere ro.

Som skrevet udskiller vi serotonin når vi er i naturen. Denne udskillelse kan ligeledes være med til at give ro og reducere stress. Når vi er i naturen, bliver vi heller ikke bombarderet med ting vi skal være opmærksomme på, som vi gør i eksempelvis et fitnesscenter, og derved kan hjernen lade op, og vi får mere energi og bliver mere klar til kommende opgaver, når vi befinder os i naturen. Desuden bliver naturen også brugt som en terapiform, netop fordi den har denne beroligende effekt på hjernen og dermed en positiv effekt på den mentale sundhed.

Mindre vitamin-D mangel

I Danmark er hver 5. i underskud af D-vitamin og særligt i vinterhalvåret, hvor solen ikke er stærk nok. Herhjemme er solen nemlig kun stærk nok til at vi kan danne D-vitamin i huden mellem april og september. Træner du ude, har du større chance for, at blive eksponeret for solen allerede først på foråret og dit D-vitaminlager vil blive fyldt op hurtigere. Det er altid en god ide at tage et vitamin-D tilskud i vinterhalvåret, også selvom du er meget udenfor.

Husk på, at træning er mange ting! Det behøver ikke være en løbetur i skoven eller klassisk styrketræning, det kan være en vandretur, en tur på cykel, leg med dine (børne)børn, et træningshold, en klatretur. Mulighederne er uendelige, og ligeså er fordelene. En god måde at komme afsted til træning er ved at lave en aftale, på den måde føler vi os mere forpligtede. Når vi træner med andre, har vi desuden større chance for at øge vores motivation, da mennesker i høj grad motiveres af hinanden. Tag derfor en god ven, kollega, ægtefælde eller forælder i hånden og kom ud i naturen!

Referencer

Aaltonen, S., Rottensteiner, M., Kaprio, J., & Kujala, U. M. (2014). Motives for physical activity among active and inactive persons in their mid-30s: Motives for physical activity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(4), 727–735. https://doi.org/10.1111/sms.12040

Arvidsen, J., Dalgaard Pedersen, K., & Andkjær, S. (2012). Rum og rammer for aktivt udeliv: Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for aktivt udeliv. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Corazon, S. S., Poulsen, D. V., Sidenius, U., Gramkow, M. C., Djernis, D., & Stigsdotter, U. K. (2018). Konceptmanual for naturbaseret terapi. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Eigenschenk, B., Thomann, A., McClure, M., Davies, L., Gregory, M., Dettweiler, U., & Inglés, E. (2019). Benefits of Outdoor Sports for Society. A Systematic Literature Review and Reflections on Evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 937. https://doi.org/10.3390/ijerph16060937

Franco, L. S., Shanahan, D. F., & Fuller, R. A. (2017). A Review of the Benefits of Nature Experiences: More Than Meets the Eye. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 864. https://doi.org/10.3390/ijerph14080864

Fraser, M., Munoz, S.-A., & MacRury, S. (2019). What Motivates Participants to Adhere to Green Exercise? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10), 1832. https://doi.org/10.3390/ijerph16101832

Fødevarestyrelsen. (2021). D-vitamin. Alt om kost. https://altomkost.dk/fakta/naeringsindhold-i-maden/d-vitamin/

Lahart, I., Darcy, P., Gidlow, C., & Calogiuri, G. (2019). The Effects of Green Exercise on Physical and Mental Wellbeing: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8), 1352. https://doi.org/10.3390/ijerph16081352

Randrup, T. B., Schipperijn, J., Hansen, B. I., Jensen, F. S., & Stigsdotter, U. K. (2008). Natur og sundhed – Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed (Nr. 40–2008; Park- og landskabsserien). Skov & Landskab.

2 tanker om “Er træning udendørs bedre end træning indendørs?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.