26. marts 2015

Motivation

 

Motivation hvad er det?

Der er flere forskellige definitioner af ordet motivation. I Psykologisk-Pædagogisk ordbog defineres motivation som ”bevæggrund eller drivkraft”. Motivation er således en drivkraft til at gøre noget.

Mange mennesker har oplevet udfordringer i forbindelse med at gennemføre livsstilsændringer. Det kan være svært at bibeholde motivation til at motionere mere, spise sundere osv.

For at forstå motivation, og blive bedre til at støtte mennesker i at bibeholde deres motivation, er der udviklet en lang række motivationsteorier.

 

20141127_peterogklaus_traening_NIK2300

En måde at anskue motivation på er at se på det som et kontinuum, hvor man kan være mere eller mindre motiveret. Der tales om ingen motivation, ydre motivation og indre motivation.

 

motivation_image

 

Den nemmeste måde at forklare dette på er at starte med den indre motivation. Indre motivation er en motivationsform, der er opstået, fordi man nyder aktiviteten, man deltager i. Man deltager simpelthen for aktivitetens egen skyld. Et eksempel kunne være en legende aktivitet. Denne motivationsform er den stærkeste motivation.

I dagligdagen udfører vi mange handlinger, der ikke er drevet af glæde ved selve aktiviteten, men måske snarere ud fra at vi ved, det belønner os på anden vis – dette er ydre motivation. Det kunne eksempelvis være, man løber for at få en bedre kondition, smukkere krop eller for at imponere andre. Er man indre motiveret til løb, vil det derimod være løbet i sig selv, der motiverer, fordi det måske føles godt at løbe.

Motivationen på ovenstående kontinuum kan bevæge sig begge veje, fra ydre til indre motivation og omvendt. Det er nok også naivt at tro, at man kan være indre motiveret hele tiden.

I forbindelse med idræt og træning vil mange opleve en blanding af motivationsformer. Måske har man ikke rigtigt lyst til at tage til træning, men man kommer afsted, fordi man har en aftale. Til træning oplever man så glimt af indre motivation, fordi man får en god følelse i kroppen, eller fordi noget er sjovt.

 

Hvordan styrker man sin motivation og opnår indre motivation?

Der er 3 grundlæggende psykologiske behov, som menes at have betydning for ens motivation.

Vi har et behov for kompetence, for at opleve at vi bliver bedre og kan noget. Vi har behov for selvbestemmelse, og i forbindelse med træning kan det være, vi selv kan vælge motionsform, eller at vi har indflydelse på indholdet i en træningstime. Herudover har vi et behov for et tilhørsforhold – en social dimension.

Disse 3 parametre menes at virke som katalysatorer ifht. graden af motivation.